Useful Māori phrases

from Omniglot.com

A collection of useful phrases in Māori. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Guide to abbreviations: inf = informal, frm = formal, sg = singular (to one person), dl = dual (to two people), pl = plural (to three or more people).

<!–

–>

English te Reo Māori (Māori)
Welcome Haere mai / Nau mai
Hello Kia ora, Kia ora rā kōrua (dl) Kia ora koutou (pl)
Tēnā koe (sg/frm) Tēnā kōrua (dl/frm) Tēnā koutou (pl/frm)
How are you?
I’m fine, thanks. And you?
Kei te pēhea koe?
Kei te pai
Long time no see He roa te wā kua kitea
What’s your name?
My name is …
Ko wai tōu ingoa?
Ko … ahau
Where are you from?
I’m from …
Nō hea koe?
Nō … ahau
Good morning Kia ora, Ata mārie, Mōrena
Good afternoon/evening Kia ora
Good night Pō mārie
Goodbye E noho rā (said by person leaving)
E haere rā (said by person staying)
Hei kona rā (inf)
Good luck Kia waimarie
Cheers/Good health! Mauri ora! Kia ora!
Have a nice day Kia pai tō rā
Bon appetit Kia mākona
Bon voyage Kia pai te haere
I don’t understand Kaore au e mārama / Aroha mai
Please speak more slowly Tēnā koa*, āta kōrero
Please say that again Tēnā koa*, kōrero mai anō
Please write it down Tuhia (koa)
Do you speak Māori?
Yes, a little
He reo Māori tōu?
Āe, he iti
How do you say … in Māori? He aha te kupu Māori mō …?
Excuse me/Sorry Aroha mai
How much is this? He aha te utu?
Sorry Aroha Mai / Mō Taku Hē
Thank you usually expressed through rising intonation or Kia ora
Where’s the toilet? Kei hea te wharepaku?
This gentleman/lady
will pay for everything
Would you like to
dance with me?
Ka Pīrangi koe ki te kanikani tahi tāua?
I love you Kei te aroha au ki a koe
Get well soon Kia piki te ora
Leave me alone! Haere atu!
Help!
Fire!
Stop!
Āwhina!
Ahi!
Kāti!
Be careful! Kia Tūpato!
Be quiet! Turituri!
Call the police! Waea atu ki te Pirihimana!
Merry Christmas
and a Happy New Year
Meri Kirihimete me ngā mihi o te tau hou ki a koutou katoa
Happy Easter Ngā mihi o te Aranga
Happy Birthday Rā Whānau ki a Koe!
One language
is never enough
Kore rawa e rawaka te reo kotahi
My hovercraft is full of eels Kī tōnu taku waka topaki i te tuna
 • oro

  (noun) grove of trees of one kind, sound, rumble.

 • oro puare

  (noun) vowel.

 • tohu oro tāpara

  (loan) (noun) double vowel – a method to show long vowels in Māori.

 • kaihopu oro taiao

  (noun) field audio operator.

 • kaihono oro

  (noun) sound mixer.

 • ringahopu oro

  (noun) sound operator.

 • hononga oro

  (noun) sound mix.

 • rawa

  1. (particle) too, indeed, really, so, very, quite – an intensive particle following immediately after the word it relates to. It may be used after all types of bases, but particularly with negatives, adjectives and verbs as described below.   Ka nui rawa ō moni!You’ve got too much money! (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 120;Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 44;)
  2. (particle) eventually, finally, as soon as, by the time – following verbs without verbal particles in subordinate clauses and usually followed by mai, atu, ake or iho.   Tae rawa atu ia, kua moe kē a Herewini.When they eventually arrived Selwyn was already asleep. (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 113;)
  3. (particle) not at all, never – following negatives to strengthen the assertion of the negation.   E kore rawa rātou e whakaae ki tēnā.They will never agree to that. (Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 90;)
  4. (particle) too – when following an adjective it expresses the superlative and is often followed by atu.   Ka nui rawa ō moni!You’ve got too much money! (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 120;Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 44;)
  5. (particle) very, extremely, so, most – when preceded by an adjective and followed by atu it expresses the superlative.   He ātaahua rawa atu tēnei wāhi.This place is extremely beautiful. (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 120;Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 44;)
  6. (particle) all the way, completely, right to, right above – when following location words.   I kumea te waka ki uta rawa.The canoe was dragged all the way up the beach.
  7. (particle) until, till – following kia and a verb.   Me tatari koe kia tae rawa mai te pahi.You had better wait until the bus arrives.
  8. (particle) must, really had better – following me and a verb, it intensifies the meaning of the obligation.   Me hoki rawa mai koe ā mua o te weheruatanga o te pō.You really had better return before midnight.
  9. (particle) highest – when following runga.   I piki a Tāne ki te rangi o runga rawa.Tāne climbed to the highest of the heavens.

 • kaua

  1. (interjection) do not, don’t, had better not – for negative commands. Other dialectal forms include aua, kauaka and kauraka.   Kaua koe e haere!Don’t you go! (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 67;Te Pihinga Study Guide (Ed. 1): 40-41;) See also auaka, kauaka, kauraka.
  2. (interjection) should not – used in negation following kia.   Me whakatū he pōti mō te waipiro, kia whakaaetia, kia kaua e whakaaetia ki Te Rohe Pōtae.A referendum should be held as to whether or not alcohol should be allowed into the King Country.
  3. (interjection) must not – sometimes used in negation following me.   Me kaua a Kura-mōnehu e tere te whakaae atu ina tono a Rōra kia moe rāua.Kura-mōnehu shouldn’t be in a hurry to agree when Rōra requests that they wed.
  4. Used when negating a single phrase, not the whole sentence.   Nō te Rātapu ia i haere ai, kaua i te Rāhoroi.She went on Sunday, not Saturday.

 • kia

  1. (particle) when, until – used for future time.   Kia oti ngā mahi, ka whakatā tātou.When the jobs are completed we’ll rest. (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 77;)
  2. (particle) to, that – to indicate a purpose, wish, or effect. Used in this way if the second verb is passive or a stative, or if the subject of the subordinate clause is different from that of the main clause, i.e. the person, people, thing or things doing the actions in the two parts of the sentence are different.   I tonoa rātou kia waiata.They were asked to sing. (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 98;)
  3. (particle) be, let be – indicates that it is desirable for something to occur. Used this way in giving commands involving statives (adjectives) and experience verbs.   Kia tūpato!Be careful! (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 27, 58;) See also kia kaha!.
  4. (particle) Used to ask and say how many things are needed.   Kia hia ngā tīkiti māu? Kia rua.How many tickets do you need? Two, please. (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 63;)
  5. (particle) not yet.   (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 56-57;) See also kāore anō … kia.
  6. (particle) so that, in order that.   See also kia … ai.
  7. (particle) should not.   (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 64-65;) See also kia kaua … e ….
  8. (particle) so that … will not/would not.   (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 31-32;) See also kia kore ai … e ….

 • kia ahatia!

  what can be done! so what! what business is it of yours? what’s it got to do with you? what does it matter? never mind! – an idiom used to indicate a lack of interest by the speaker for the comments of another person because they are of little importance.   I kī taurangi koe ka whakaaetia au kia haere ki te pikitia. Kia ahatia! Me noho koe ki te whakaoti i ō mahi mō te kura.You promised that I would be allowed to go to the film. So what! You must stay and finish your homework. (Te Kōhure Textbook (Ed. 2): 115;)

 • kia … ai

  so that, in order that.   Huakina te wini kia rere atu ai te rango.Open the window so that the blowfly can fly away. (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 99;) See also kia.

 • ka kīa atu

  I told you so.

 • Kia ora!

  (interjection) hello! cheers! good luck! best wishes!   (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 1;)

 • kia tika rā!

  you reckon! is that right! you are joking!

 • kia kaha!

  be strong, get stuck in, keep going.   See also kia, kaha.

 • kia rite tonu

  so that it’s just like – usually followed by ki.   See also rite tonu.

 • kore

  1. (stative) be nil, nothing, not, no longer, zero, zilch, nought – used in negatives after verbal particles, e.g. e, ka, kei, kua, me, i or ki te.   Ki te kore a Pio e tae mai, ka raru tātou.If Pio doesn’t arrive we’re in trouble. (Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 67, 89-90;)
  2. (particle) Used following a reason or asking why something has not taken place or will not take place.   He aha koutou i kore ai e whakarongo?Why didn’t you all listen? (Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 23;) See also nā te aha … i kore ai e … ?.
  3. (particle) without, -less, lacking – used before or after nouns to indicate the absence or lack of that thing. Sometimes written as a separate word, sometimes joined or hyphenated.   He wāhi kore wai tērā moutere.That island is a place lacking water. (Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 55, 89-90;) See also parakore, kāinga kore.
  4. (verb) no longer – used after kua as a verb to express the loss, absence, destruction or departure of something. It is usually used to mean that something is no longer the case.   Kua kore au e haere ki Rānana.I’m no longer going to London. (Te Pihinga Textbook (Ed. 2): 89-90;Te Pihinga Study Guide (Ed. 1): 55;) See also kua kore.
  5. (particle) Used with kia to say ‘so that something would not happen’.   I kumea te poti ki uta rawa, kia kore ai e riro i te tai.The boat was pulled right ashore so that it wouldn’t be carried off by the tide. (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 31-32;) See also kia kore ai … e ….
  6. (particle) might not, may not, mightn’t – when used after kei it indicates that an action might not happen.   Kei kore e ea ā tāua nama.Our debts mightn’t be paid. See also kei kore.

 • kia kore ai … e …

  (particle) so that … will not/would not.   I kumea mai e rātou a Tākitimu ki uta rawa, kia kore ai e riro i te tai.They pulled Tākitimu right up the beach so that it would not be carried away by the tide. (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 31-32;) See also e, kia, kore, ai.

 • kia kore atu

  it’s not possible.

 • kia tapawhā!

  square it up!

 • kia pai mai

  that is really good! – an idiom to exclaim about the quality of something. Other appropriate adjectives can substitute for pai.   See also kia … (mai) (hoki) ….

 • Kia tau!

  settle down! chill out!

 • kia … (mai) (hoki) …

  what a – an idiom to emphasise a characteristic of a person or quality of something, both good and bad.   Kia ātaahua hoki te rangi nei.What a beautiful day. See also kia pai mai.

 • kia kaua … e …

  (particle) (noun) that … should not … – used in indirect commands.   I reira ētahi tāngata e whakahē ana ki tēnei, kia kaua tātou e haere ki Hawaii.There were some people there who objected to this, that we should not go to Hawaii. (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 64-65;) See also kia.

 • kia … ana

  (particle) following ‘kia’ denotes continuous action, usually when also following ‘waiho’ or ‘tuku’.   Ka whakatauria me tuku rātou kia haere ana.It was decided that they should be allowed to go. (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 151;)

 • kāore anō … kia

  (particle) has not yet, have not yet – the usual negative for affirmative sentences that begin with kua. While anō is usually present it is sometimes omitted. Kia may be replaced by i. There is usually a change in word order from the affirmative sentence, although this is not essential.   Kāore anō te wai kia hū.The water hasn’t boiled yet. (Te Kākano Textbook (Ed. 2): 56;) See also anō, kia.

 • mārie

  1. (stative) be peaceful, quiet, fortunate, appeased.
  2. (verb) to abate.

 • pō mārie

  good night – a modern usage not used by some native speakers.

 • ata mārie!

  good morning!

Found 64 results matching “rangi”

page 1 of 4 1 2 3 4 next
 • Rangi-nui

  (personal name) atua of the sky and husband of Papa-tū-ā-nuku, from which union originate all living things.   (Te Māhuri Study Guide (Ed. 1): 39-42;)

 • rangi whakangā

  (noun) rest day, weekend.

 • Rongo-mā-Tāne

  (personal name) atua of the kūmara and cultivated food and one of the offspring of Rangi-nui and Papa-tū-ā-nuku, he is also known as Rongo-hīrea and Rongo-marae-roa-a-Rangi.   (Te Māhuri Study Guide (Ed. 1): 40-42;) See also Rongo-marae-roa.

 • rangi

  (noun) day, sky, heavens, heavenly realm, heaven, weather, tenor, drift, tune, air, melody.

 • rangi mātāhauariki

  layers of cloud above the horizon.

 • Rangi-whakaoma

  (location) Castle Point (Wairararapa coast).

 • Rangi Hīroa, Te

  (personal name) Sir Peter Henry Buck (1877?-1951) Ngāti Mutunga; doctor, military leader, administrator, politician, anthropologist, researcher and Bishop Museum director (Honolulu). First Māori to graduate from the University of Otago and first Māori doctor to graduate from a New Zealand university.

 • Rūaumoko

  (personal name) ‘atua’ of earthquakes and the youngest child of Rangi-nui and Papa-tū-ā-nuku. Also known as Rūaimoko.   (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 74-96;) See also Rūaimoko.

 • Rangi-hāpainga

  (personal name) according to some versions of the creative narratives, Rangi-hāpainga separated Rangi-nui and Papa-tū-ā-nuku. Also known as Paia-nui-a-Rangi.   (Te Māhuri Study Guide (Ed. 1): 40-42;)

 • Rangi-puawhe, Te Keepa Te

  (personal name) (?1826-1905) Te Arawa, Tūhourangi; important chief who lived at Te Wairoa and survived the Rotomahana-Tarawera eruption in 1886.   (Te Māhuri Textbook (Ed. 2): 78-81;)

 • Haumia-tiketike

  (personal name) one of the offspring of Rangi and Papa and atua of fernroot and uncultivated food.

 • Whakaahu kerekere

  (personal name) Pollux – the brightest star in the constellation Gemini, close to Whakaahu rangi (Castor).

 • paki o Rangi

  (noun) fine weather.   See also paki, paki o Hewa.

 • Rūhī-te-rangi

  (personal name) A star in the constellation Te Waka o Mairerangi. According to some, Rehua (Antares) married Pekehāwini and they had Rūhī and Whakapae-waka. According to others, Rūhī and Pekehāwini were the wives of Rehua.   See also Rūhī.

 • Ika-o-te-rangi, Te

  (noun) The Milky Way.   See also Mangōroa, Te.

 • kōmata o te rangi

  (noun) zenith, acme, high point, pinnacle.

 • tūnui

  (noun) used in expressions referring to a comet or meteor regarded as the visible representation of an atua, e.g. tūnui a te ika, tūnui ki te pō, tūnui me te pō and tūnui a rangi.

 • Whakaahu rangi

  (personal name) Castor – the second brightest star in the constellation Gemini, close to Whakaahu kerekere (Pollux).   See also Whakaahu.

 • Whiringa-ā-rangi

  (personal name) sixth month of the Māori year, approximately equivalent to November.

 • Tāne-mahuta

  (personal name) atua of the forests and birds and one of the children of Rangi-nui and Papa-tū-ā-nuku.

Maori Dictionaries and Phrasebooks

Maori Dictionary:

http://www.tewhanake.maori.nz/home.cfm

Maori Phrasebook:

http://www.omniglot.com/language/phrases/maori.php

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Categories

Recent Comments

Flickr Photos